Organizācijas kultūra, vadītāja loma globalizācijas laikmetā.
Pētera Apiņa mājaslapa