Veselības aprūpes sektora loma veselības veicināšanā un slimību profilaksē.
Pētera Apiņa mājaslapa