Daudz laimes, Latvijas Ārstu biedrība!

  25 gadi Latvijas Ārstu biedrībai. Jubileja, kongress, dievkalpojums Doma baznīcā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, pieņemšana Rīgas Latviešu biedrības namā. Šo rindu autors apzinās sevi kā vāju oratoru un moderatoru, taču skolā apgūtās rakstu zīmes izmanto...

2014. gada budžets

2014. gada budžets plānots mazāks par 2012. gada budžeta faktu un ir vienāds ar 2013. gada budžeta prognozi. Līdz ar to nākamā gada veselības budžets faktiski būs mazāks par 3% no IKP, kas būs mazākais Eiropā gan procentuāli no valdības izdevumiem, gan mazākais...