Koментарий журналу “Открытый город” на августовский номер материалу по теме “Как Латвии строить дальнейшие отношения с Россией?”

  Политика политикой. Министры иностранных дел, парламентарии о послы пусть занимаютсья своими делами и дискутируют своими словами, своей реторикой. Медицина медициной. Русская школа медицины знаменита выдающимися достижениями во многих областях здравохранения. В...

Kas notiek veselības jomā?

  Ārsti un medicīnas māsas strādā. Latvijas iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums pagarinājies vairāk nekā visās apkārtējās valstīs. Zīdaiņu mirstība samazinājusies. Veselīgi pavadītie mūža gadi pieaug, mirstība ar sirds asinsvadu slimībām samazinas. Un tas viss par...

Pret Eiropas struktūrfondu šķērdēšanu

  Latvijas likumdošanā veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana un sabiedrības veselība uzticēta pašvaldībām. Šo formulu Ārstniecības likumā iestrādāja Labklājības ministrs Vladimirs Makarovs, kurš fatāli baidījās no veselības jomas kā tādas. Pēc 18 gadiem...

Latvija kā šūna, bet Sudraba kā šaperons

Šaperons ir specifisks olbaltums šūnā, ļoti maz šūnas daļiņa, kas darbojas kā valsts kontrole. Šūnā šaperoni kontrolē olbaltumvielu sintēzi. Olbaltumvielu sintēze notiek ribosomās un to strikti determinē DNS– dezoribonukleīnskābe. Visi, kas iztēlojas šūnu, atceras...