Tas ir skatījums uz Latviju, tās 150 gadiem caur vēsturei nozīmīgu personu prizmu, turklāt skatījums, kas balstīts uz samērā plašu (apm. 7000 respondentu) socioloģisku aptauju, tautas balsojumu. Aptauju veica Latvijas Avīze un interneta portāls Apollo 2004.gada oktobrī, drīz pēc Eiropas referenduma, no kaislībām vēl neatdzisušajā sabiedrībā, tūdaļ pēc Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā. Jaunā eiropeiskā kopība itin kā konfrontēja ar nacionālo identitāti. Laikmets lika katram atbildēt uz būtisku jautājumu – kas īsti mēs esam, kādas ir mūsu pašu vērtības dažādās jomās, ko spējam dot Eiropai tieši mēs?
Jūsu rokās ir grāmata par 100 izcilām Latvijas personībām, par simt cilvēkiem, kas ar savu talantu, zināšanām, spējām un darbu Latvijas vārdu nesuši pasaulē, kas mūsu zemi un valsti darījuši skaistu un bagātu.