Alvis Hermanis radīja „Latviešu stāstus”. Katram latvietim, kas dzīvo šaizemē vai jebkur citur, ir savs stāsts, savas atmiņas, savi piedzīvojumi un pieredzējumi, kas, kopā salikti, ir Latvijas vēsture. Latvieši jau pusotru gadsimtu čakli un labi fotografē. Daudzi no viņiem guvuši panākumus starptautiskās izstādēs, citi atstājuši savos attēlos paliekamas zīmes par savu zemi, valsti un tautu. Lai attēlos pastāstītu par Latviju, par maz ir savākt visu, ko radījuši profesionāli – Latvijas vizualizētā fotovēsture sastāv no simtiem un tūkstošiem zibšņu, kur savu laikmetu iemūžinājuši visdažādākie cilvēki – profesoriun zemnieki, ārsti un mežstrādnieki, namsaimnieces, skolēni, pensionāri, karavīri, valstsvīri, skolotāji. Šī grāmata ir „Latviešu stāsti fotogrāfijās”. Katram gadam no Latvijas valsts dibināšanas atvēlēts viens atvērums ar fotogrāfi jām un nelielu pierakstu – kas tur skatāms.