Latvijas Veselības budžets un veselības jomas finanēšana

Viesi:

Kārlis Ketners,
profesors, ekonomikas zinātņu doktors, LZA korespondētājloceklis, RSU padomes loceklis, Finanšu ministrijas departamenta direktors

Edvīns Karnītis,
Latvijas Universitātes profesors, inženierzinātņu doktors

Gundars Bērziņš,
Latvijas Universitātes profesors, Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns, vadībzinātņu doktors, LZA korespondētājloceklis