Pēcdzemdību depresija un citas depresijas mūsu laikmetā

Viesi:

Linda Rubene,
psihiatre, RSU docētāja

Marija Lazareva,
psihiatrijas docente, RSU docētāja

Elmārs Rancāns,
profesors, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs