Raidījuma viesi:
Prof. Ludmila Viksna, ārsts – infektologs, medicīnas zinātņu habilitētā doktore, RSU infektoloģijas katedras vadītāja, LZA korespondētājlocekle;
Ģirts Rungainis, ekonomists un finansists, “Prudentia” partneris;
Asoc. prof. Signe Mežinska, LU asociētā profesore, filozofijas maģistrs, Bioētikas maģistrs, doktora grāds veselības un slimības socioloģijā;
Daiga Behmane, RSU Sabiedrības veselības institūta direktora vietniece, Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Diskusijas vadītājs: Dins Šmits, Medicīnas zinātņu doktors, AS RePharm direktoru padomes priekšsēdētajs, RSU Sabiedrības veselības katedras docents.