Farmācijas politika Latvijā

Viesi:

Inese Sviestiņa,
BKUS klīniskā farmaceite, LU docente

Ēriks Ivanovskis,
AS “Olainfarm” Pētniecības un attīstības centra direktors

Agnese Ritene,
farmaceite, Aptieku biedrības vadītāja, Latvijas Farmaceitu biedrības valdes locekle

Andris Skride,
kardiologs, RSU profesors