Modernā radioloģija Latvijā

Viesi:

Ivo Ivaskis,
radiologs, VCA radioloģijas dienesta vadītājs

Maija Radziņa,
LU profesore, PSKUS radioloģe, RSU Radioloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāja

Nauris Zdanovskis,
VCA radiologs, RSU doktorants