Imunoloģija

Inese Mihailova,
RSU Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras profesore, PSKUS nefroloģe un imunoloģe

Simona Doniņa,
RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta vadošā pētniece, profesore, RAKUS onkoloģe imunoloģe

Petra Kriķe,
PSKUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra interniste un imunoloģe