Asinis, Transfuzioloģija, Imūnhematoloģija

Viesi:

Natālija Zlobina,
Rīgas 1. slimnīcas valdes priekšsēdētāja, transfuzioloģe, reanimatoloģe, Aferēzes centra vadītāja

Egita Pole,
Valsts asinsdonoru centra direktore, ārste

Gunta Šmite,
Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas Asins kabineta vadītāja, Imūnheamatoloģijas laboratorijas ārste