Cilmes šūnas medicīnā un Paula Stradiņa klīniskajā uniersitātes slimnīcā

Viesi:

Andrejs Ērglis,
LU profesors, kardiologs, PSKUS Kardioloģijas centra vadītājs, LZA akadēmiķis

Inese Bolmane,
Ķirurģe, Cilmes šūnu bankas medicīnas speciāliste

Jānis Ancāns,
Latvijas Zinātnes padomes “Apvārsnis Eiropa” Nacionālā kontaktpunkta vadītājs