Pacientu organizācijas veselības sardzē

Viesi:

Iveta Neimane,
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento” politikas koordinatore

Baiba Ziemele,
vada Latvijas Hemofilijas biedrību, veido Latvijas Pacientu organizāciju tīklu

Gunta Freimane,
Latvijas Diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja