C hepatīts: uzsver plašākas testēšanas nepieciešamību

Viesi:

asoc.prof. Ieva Tolmane,
LV Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas viceprezidente

Jana Feldmane,
VM Sabiedrības veselības departamenta direktora pienākumu izpildītāja

Zinta Rugāja,
NVD Zāļu un medicīnisko ierīču departamenta direktora vietniece

Sarmīte Veide,
Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente