Paliatīvā aprūpe – palīdzība cilvēka mūža noslēgumā

Viesi:

Anda Jansone,
pediatre, BKUS Bērnu paliatīvās aprūpes dienesta vadītāja, RSU docētāja

Līga Keiša-Ķirse,
RAKUS paliatīvās aprūpes speciāliste

Kristiāns Dāvis,
privātā aprūpes centra “’Rūre” vadītājs