Insults un tā profilakse

Viesos:

Ingars Burlaks,
VCA ģimenes ārsts

Kristaps Jurjāns,
PSKUS neirologs, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras docētājs

Kaspars Kupics,
PSKUS kardiologs, invazīvais kardiologs, aritmologs