Fiziķis, Tautas Frontes viceprezidents IVARS GODMANIS 4. maijā balsojis par deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

 1. gada 7. maijā I. Godmanis tika ievēlēts par pirmo Latvijas valdības vadītāju pēc neatkarības atjaunošanas, šo amatu viņš ieņēma līdz 1993. gada 3. augustam.
  I. Godmaņa valdībai bija jāvada valsti visgrūtākajā tās pastāvēšanas posmā kopš neatkarības atjaunošanas.
  Šajā laikā Latvija pārgāja no plānveida ekonomikas uz brīvo tirgu, ekonomika un finanšu sistēma sabruka, tika veikta pāreja uz citu valūtu un privatizācija, valstī atradās Krievijas armija.
  Vissmagākais brīdis Latvijas neatkarības atjaunošanas posmā bija 1991. gada janvāris, kad Padomju impērijas apoloģēti mēģināja vēstures ratu griezt atpakaļ.
  Latvijas tauta lēma cīnīties par neatkarību un cēla barikādes
  Saruna par to kā 13 reizes cēlās produktu cena, un kā notika cenu brīvlaišana
  Saruna par to – kāpēc Lietuvā bija viena šaušanas un slepkavošanas epizode 13. janvārī pie Televīzijas torņa, Latvijā bija barikādes, bet Igaunijā nebija nekā.
  Atmiņas par Godmaņa un Gorbunova vizīti janvārī pie Gorbačova, Jazova, Pugo un citiem tēliem Maskavā
  Atmiņas par to – kā tika organizētas barikādes, kā Lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēģeris organizēja smago lauksaimniecības tehniku, bet Satiksmes ministrs Jānis Janovskis – smago autotransportu
  Un tad – atmiņās par 20. janvāra notikumiem
  Par Godmaņa nomierinošo runu Panorāmai, kas bija ierakstīta 2 stundas pirms sākās šaušana Bastejkalnā
  Par to – kā OMONs ieņēma Iekšlietu ministriju.
  Kā pulcējās Latvijas miliči un bija gatavi kaujai
  Stāsts par pareizticīgo mācītāju Alekseju Zotovu, kurš telefoniski savienoja Godmani ar OMON priekšnieku Česlavu Mļiņņiku
  Saruna par to, ka Alfrēds Rubiks 20. janvārī sēdēja Politiskās izglītības namā un jutās ļoti apdraudēts
  Kāpēc tika pieņemts lēmums iespējami maz paļauties provokācijām
  Par tautas varonību un vēstures nonovēršamību.