Ventilācija, telpu vēdināšana klasēs, kā arī moderna metode – gaisa recirkulācija mācību telpās un sporta zēlēs ir ceļš – kā bērniem atgriezties skolā un sportā.
Sports un fiziskās aktivitātes ir ļoti nozīmīgas bērna fiziskai un mentālai veselībai.
Pārtraukumi treniņos atstās smagas sekas gan uz bērnu trenētību, gan rezultātiem nākotnē.
Ko darīt?
RISINĀJUMI IR
Saruna ar basketbola veterāniem – ārstu, profesoru Kārli Strēli un Olimpisko čempionu Igoru Miglinieku.