Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa
Šobrīd ir pabeigti visi priekšdarbi, saskaņoti visi dokumenti, sakārtotas finanses, piesaistīti Eiropas struktūrfondu līdzekļi lai Cēsu klīniku varētu renovēt. Darbu apjoms – aisberga neredzamā daļa
Rīgas Medicīnas institūtā mācījusies pagājušā gadsmita septiņdesmitajos gados, bet astoņdesmitajos Rīgas 1. slimnīcā pabeigusi klīnisko ordinatūru iekšķīgās slimībās un kardioloģijā.
Pabeigusi arī maģistratūru RISEBĀ – viņai ir arī maģistra grāds biznesa vadībā ar specializāciju veselības aprūpē.
Terapijas nodaļu vadījusi gan Rīgas 1. slimnīcā, gan Vidzemes slimnīcā Valmierā
Valmierā nostrādājusi 26 gadus – gan kā terapijas nodaļas vadītāja, gan kā terapijas bloka vadītāja, gan kā slimnīcas vadītāja
Vadījusi Alojas, Valmieras, bet kopš 2013. gada – Cēsu slimnīcu
Brīnišķīga saruna par skolotājiem – internās medicīnas profesoriem
Stāsts par kolēģiem, ar kuriem kopā slimnīcas celtas, pārveidotas, renovētas, papildinātas
Par komandas darbu, jo sasniegt kaut ko lielu ir iespējams tikai labā komandā
Ingūna Liepa ir autoritāte Latvijas slimnīcu vadītājiem un medicīnas organizatoriem
Saruna par mūsu Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu