Dermatologs Raimonds Karls.
Studijas sācis Rīgas Medicīnas institūtā pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, beidzis – jau Latvijas Medicīnas akdēmijā deviņdesmito gadu sākumā.
Studiju laiks, kas vienlaikus bija Latvijas valstiskuma atjaunošanas un ekonomiskas dziļkrīzes laiks.
Dzīvas un interesantas atmiņas par studiju gadiem, piemēram, fizikas lekciju, kur docents Aukums, vēloties pierādīt varbūtības teoriju, lekcijā pajautājis – kāda ir varbūtība, ka tagad auditorijā ienāks zilonis. Tajā pašā brīdī durvis atvērušās, un pa durvīm ienācis rektors Korzāns.
Stāsts par fantastiskiem pedagogiem, vairāk gan pediatrijas fakultātē, bet vēlāk – nodaļā.
Īpašs stāsts par profesori Dzidru Branti, kas ilgus gadus vadīja dermatoloģijas un veneroloģijas katedru, par citiem dermatologiem, kuru ietekmē vēlāk izvēlēta specialitāte
Atmiņas par klīnicistiem, par docētājiem, par kursabiedriem
Saruna par to – kurp attīstās modernā dermatoloģija
Saruna par mūsu Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas atzīmē 70. gadskārtu