Ārste Lidija Golubeva studijas uzsāka Latvijas universitātes medicīnas fakultātē pirms 73 gadiem, bet pabeidza jau Rīgas Medicīnas institūtu, kas tika nodibināts 1950. gadā.
Kā lauku meitene kopā ar brāli – vēlāko neiroķirurgu Albertu Putniņu, daļu studiju laika dzīvojusi pie profesora Kristapa Rudzīša, kurš bijis liels latviešu studentu atbalstītājs.
Lidija Golubeva mūžā saņēmusi tikai teicamas atzīmes, arī Rīgas Medicīnas institūtu beigusi ar izcilību
Strādājusi Daugavpilī, bet ātri atgriezusies Rīgā, kur pabeigusi klīnisko ordinatūru un visu mūžu nostrādājusi Stradiņa slimnīcas endokrinoloģijas nodaļā, daudzus gadus par šīs nodaļas vadītāju.
Stāsts par fakultātes terapijas katedru ar profesoru Rudzīti un profesoru Lazovski.
Stāsts par endokrinologiiem decentu Valentīnu Būmeistaru un docentu Agni Štiftu, par ārstiem Popēnu un Šiliņu.
Ilgus gadus Lidija Golubeva paralēli strādājusi izdevniecībās par medicīnas redaktori, viņas redakcijā iznākušas daudzas medicīnas mācību grāmatas.
Allaž strādājusi arī medicīnas terminoloģijas komisijā kopā ar profesoru Lazovski, dietologu Jāni Liepiņu, docenti Rasmu Grīsli, kura izdomājusi medicīnas jaunvārdus

  1. novembrī Latvijas Ārstu biedrība saņēma no ārstes Lidijas Golubevas vēstuli par latviešu valodas lietojuma kļūdām medicīnā. Citēju nelielu daļu no vēstules:
    „Prof. Rudzīša lielais ieguldījums bija medicīnas terminoloģijas vārdnīca. Prof. Lazovskis darbojās terminoloģijas komisijā un aktīvi iestājās par pareizu latviešu medicīnas valodu gan ikdienas darbā, gan publikācijās. Viens no dzīvelīgākajiem „nevārdiem ” bija „saslimšana” vārda „slimība” vietā. Tas nāca no krievu „заболевание” un bija pamatīgi iesēdies latviešu ārstu leksikā. No periodikas un medicīnas literatūras tas tika viegli pardzīts, taču ne no ārstu lietojuma. Un profesora Lazovska mūžs diemžēl bija pārāk īss.
    Savā naivitātē biju cerējusi, ka cīņa ar „saslimšanu” jjau sen beigusies un ārsti slimību arī sauc par slimību. Bet nu televīzijas raidījumā redzu, kā jauna, apbalvota ārste, kas tikai pirms gada beigusi studijas, atkārto un atkārto „saslimšana”, „saslimšana”, „saslimšana”. Profesoram Lazovskim laikam nav viegli kapā”
    Saruna par mūsu Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu