Daļai ārstu medicīna sākas ar anatomiju, bet daļai – ar normālo fizioloģiju.
Norises cilvēka organismā sākot no organisma un atsevišķu orgānu funkcijām, beidzot ar šūnu vai šūnu struktūru funkcijām – viss kopā ir normālā fizioloģija.
Profesore Līga Aberberga – Augškalne vairāk nekā pusi gadsimta Rīgas Medicīnas institūta / Latvijas Medicīnas akadēmijas / Rīgas Stradiņa universitātes studentiem mācīja medicīnas pamatus – normālo fizioloģiju (bet laiku pa laikam – LVFKI jeb Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem – sporta medicīnu).
Stāsts par Normālās fizioloģijas katedru Rīgas Medicīnas institūtā nav iedomājams bez Alvīnes Pāvules, Arnolda Valtnera, Edītes Āboltiņas – Āboliņas un Eleonoras Gailes. Par saviem skolotājiem un tuvākajiem kolēģiem Fizioloģijas katedrā stāsta profesore Līga Aberberga – Augškalne.
Par studiju gadiem, kuru laikā atzīmju grāmatiņā starp pieciniekiem ir ielikts tikai viens četrinieks.
Par aspirantūru Maskavā un zinātņu kandidāta grādu trīs gadus pēc institūta beigšanas.
Par darbu Eksperimentālās medicīnas institūtā un mācībām plašajā Padomju savienībā pie izciliem fiziologiem.
Par medicīnas pamatu apmācību topošajiem treneriem un fizioterapeitiem.
Par to – kā tika sastādītas studentu apmācības programmas, lai bioķīmiju, biofiziku, fizioloģiju mācītos paralēli un saistītu kopā. Par sadarbību ar izcilu bioķīmiķi, RMI rektoru Vladislavu Korzānu.
Par sportu un pētījumiem sporta medicīnā.
Par habilitācijas darba izstrādi un aizstāvēšanu.
Par studentiem un nākošajiem ārstiem.
Par profesores sarakstītām grāmatām studentiem, fizikālās terapijas speciālistiem un leģendāro grāmatu „Fizioloģija ārstiem”
Saruna par to, ka fizioloģijas kursu būtu jāatkārto sestajā studiju gadā
Saruna par mūsu Alma Mater– Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu