Limbažu ftiziatrei, medicīnas doktorei Vedīnai Valeinei šomēnes apritēs 94 mūža gadi
Jau divus gadus viņa ir pensijā, pensijā aizgājusi esot pēkšņi pēc 58 ārstes profesijā nostrādātiem gadiem
Daudz glezno un jau sarīkojusi savu personālizstādi
90 gadu vecumā savus dzīves vērojumus un atmiņas apkopojusi grāmatā ar nosaukumu „Sietā ūdeni nesanesīsi”.
Stāsts par to kā pabeigusi komercskolu, bet padomju gados šī izglītība nav atzīta par labu esam, lai studētu medicīnu
Nācies vēlreiz mācīties vakarskolā, vienlaikus strādājot par grāmatvedi

1952.gadā iestājusies Rīgas Medicīnas institūtā un to beigusi ar izcilām sekmēm
Saruna par pasniedzējiem, profesoriem un studiju biedriem, ko atceras ar mīlestību.
Saruna par to, ka piecdesmito gadu beigās Limbažu rajonā (piejūras ciemos) bija visaugstākā saslimstība ar tuberkulozi, pie kam ļoti liela mirstība. Šobrīd Limbažos tuberkuloze tiek diagnosticēta vidēji vienam pacientam gadā. Tas ir Vedīnas Valeines mūža veikums
Alojā bija tuberkulozes slimnīca „Kaķīši”, ko Vedīnai Valeinei nācās vadīt
Ilggadējais Juglas Tuberkulozes slimnīcas vadītājs Voldemārs Saulītis bijis galvenais padomdevējs un atbalsts.
Vienmēr palīdzīgu roku sniedzis profesors Oļģerts Marga
Saruna arī par kompartiju, kā Vedīna Valeine kļuvusi par partijas sekretāri slimnīcā, un to kā partijas sanāksmes pārvērtušās par klīniskajām konferencēm
Šis ir arī traģisks stāsts par ārstiem – dēlu un vedeklu, kas aizgāja no šīs pasaules vienā dienā pirms 26 gadiem
Saruna par mūsu Alma Mater– Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu