Rīgas Stradiņa universitātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja, profesore Juta Kroiča
Latvijas Medicīnas akadēmijā un vēlāk – Rīgas Stradiņa universitātē no 1992. līdz 2008. gadam bija Starptautisko studiju nodaļas dekāne, bet no 2008. līdz 2014. gadam Akadēmisko un starptautisko sakaru departamenta direktore.
Šobrīd RSU Senāta priekšsēdētāja vietniece.
Pateicoties Jutas Kroičas darbam, enerģijai, kreativitātei un svešvalodu zināšanām RSU kļuva par nozīmīgāko ārvalstu studentu apmācības augstskolu Baltijā un vienu no ietekmīgākajām Austrumeiropā
Pievērsa Latvijai sākotnēji arābu studentus, vēlāk šrilankiešus, bet tad veica lielo studiju programmu reorganizāciju. Šobrīd RSU studē galvenokārt Rietumeiropas topošie ārsti.
Saruna ar profesori Jutu Kroiču par studijām Rīgas Medicīnas institūtā septiņdesmito gadu beigās un astoņdesmito sākumā.
Par to, kā Mikrobioloģijas katedrā pie profesores Aijas Žilēvicas saprata savu aicinājumu– mikrobioloģiju, viruoloģiju un imunoloģiju.
Par to, kāpēc nepārlika eksāmenu un neuzlaboja vienīgo nedaudz zemāko atzīmi un nesaņēma „sarkano diplomu”, bet uzreiz pēc studijām aizbrauca aspirantūrā uz Maskavu
Kā Juta Kroiča apvienoja aspirantūru Maskavā, māmiņas rūpes un pētniecību Mikrobioloģijas institūtā Rīgā
Stāsts par darbu Mikrobioloģijas institūtā un pedagoga gaitām Rīgas Medicīnas institūtā. Viņas katedras vadītāja, profesore, tolaik Mācību prorektore Aija Žilēvica vienkārši savu līdzstrādnieci nozīmēja par ārvalstu studentu piesaistes organizatoru, ar vārdiem, ka tur jau nu nekas daudz nebūšot jādara.
Kā starptautiskās izglītības izstādēs sākās ārvalstu studentu piesaiste. Par draudzību un konkurenci ar Kauņas Medicīnas institūtu (šobrīd Kauņas humanitāro universitāti) ārvalstu studentu piesaistē
Par ļoti daudziem doktorantiem, kas parasti laikā pabeidz doktorantūru ar doktora grādu, par studentu konferencēm un zinātnes forumiem.
Saruna par mūsu Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu