Profesore, habilitēta medicīnas doktore, valsts emeritētā zinātniece, Latvijas Ārstu biedrības goda biedre, asinsvadu ķirurģe Svetlana Thora
Studiju gadi Rīgas Medicīnas institūta krievu plūsmā pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigās un sešdesmito sākumā
Teicamas sekmes, lieliski pedagogi
Vēlme kļūt par ķirurģi un mācības pie izciliem Latvijas ķirurgiem – Anatolija Ņikitina, Ulda Ojāra Alekša, Jāņa Jēgermaņa, Dzidras Tītmanes
Mēģinājums strādāt par ķirurģi Liepājas kara hospitālī, kas rezultējies ar ķirurģijas nodaļas vadīšanu Priekules slimnīcā
Ļoti liels operāciju apjoms Priekulē, izcili skolotāji – Liepājas ķirurgi
Klīniskā ordinatūra Rīgas otrajā slimnīcā. Sadarbība ar profesoru Paulu Mucenieku
Aspirantūra Maskavā pie profesora, angioķirurga Anatolija Pokrovska.
Pētījumi un darbs visās angioķirurģijas un kardioķirurģijas nozarēs
Veiksmīga ilggadēja sadarbība ar profesoru Jāni Volkolākovu Vispārējās ķirurģijas katedrā
Latvijas angioķirurģijas attīstība 50 gadu garumā
Saruna par mūsu Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu