Profesors Aivars Vētra ir modernās rehabilitācijas pamatlicējs Latvijā
Kā Rīgas 1. vidusskolas absolvents bez pūlēm iestājies Rīgas Medicīnas institūtā, taču bažās par iesaukšanu Padomju armijā izvēlējies studēt Pediatrijas fakultātē. Savā kursā šajā fakultātē bijis vienīgais vīrietis.
Ļoti apbēdinājis savas fakultātes dekānu, izlemjot kļūt par ķirurgu un nododoties zinātnei Bērnu ķirurģijas pulciņā profesora Jāņa Gaujēna vadībā.
Kļuva par apdegumu speciālistu. Pētīja strutaino ķirurģiju. Dažos gados kļuva par docētāju Bērnu ķirurģijas katedrā. Astoņdesmitajos gados studēja aspirantūrā, bet doktorantūru beidza 2002. gadā.
No pirmās dienas 1988. gada maijā iesaistījās Latvijas Ārstu biedrības dibināšanā un darbā. Vairākkārt bijis biedrības valdes loceklis.
1989. gadā kā ārstu biedrības pārstāvis tika ievēlēts Jūrmalas domē, kur sāka vadīt veselības komisiju. Jūrmalas domē bijis ievēlēts daudzkārt.
1991. gadā pārņēma Vissavienības S. Hruņičeva vārdā nosaukto mašīnbūves rūpnīcas pansionātu „Starts”, ko tagad pazīstam kā rehabilitācijas centru „Vaivari”. Pirmajā dienā, kad viņš vadīja šo iestādi, no ceturtā stāva nokrita milzīgs betona pārklājs, bet laimīgā kārtā neviens necieta. 1993. gadā Aivaram Vētram izdevās panākt, ka Vaivaru rehhabilitācijas centram piešķir Nacionālā rehabilitācijas centra statusu
Deviņdesmito gadu sākumā Aivars Vētra aizbrauca uz ASV un mēneša laikā dažādās klīnikās iepazinās ar modernās rehabilitācijas pamatiem
Pārvērta „Vaivarus” par īstu Latvijas rehabilitācijas centru. Bija šī centra ilggadējs vadītājs, ārsts un valdes loceklis. Vēl joprojām ir Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” tehnisko palīglīdzekļu centra konsultants.
Latvijas Medicīnas akadēmijā Aivars Vētra 1993. gadā izveidoja Rehabilitācijas fakultāti. 1993. gadā tika izveidota pirmā studiju programma fizioterapijā, bet patlaban Rehabilitācijas fakultāte piedāvā daudzveidīgas iespējas topošajiem speciālistiem iemācīties rūpes par cilvēka veselības uzturēšanu, atjaunošanu un stiprināšanu. Šobrīd rehabilitācijas komandas ir visās lielākajās Latvijas ārstniecības iestādēs. Studijās RSU Rehabilitācijas fakultātē var apgūt bakalaura un profesionālās programmas ne vien fizioterapijā, bet arī ergoterapijā, audiologopēdijā, ortozēšanā, protezēšanā un uztura zinībās. Studijas var turpināt akadēmiskajās maģistra studiju programmās „Rehabilitācija” un „Fizioterapija”, savukārt profesionālajā maģistra studiju programmā var apgūt arī mākslas terapiju. Pēc maģistrantūras studijas var turpināt arī doktorantūrā.
Aivars Vētra bija Rehabilitācijas fakultātes dekāns no 1994. līdz 2014. gadam
Šobrīd profesors Aivars Vētra ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas galvenais speciālists fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā. Viņa vadītās Rehabilitācijas klīnikas misija ir biopsihosociālas jeb uz funkcionēšanu balstītas ārstniecības un rehabilitācijas attīstīšana. Klīnikas darbības mērķis, iesaistoties kopējos ārstniecības procesos, pētniecībā un izglītošanas aktivitātēs, ir veicināt ārstēto pacientu funkcionēšanas un dzīves kvalitātes pieaugumu un komplikāciju un ārstēšanas laiku mazināšanos
Saruna par mūsu Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu