Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāns, profesors, Dr. sc. pol. Andris Sprūds.
Latvijas Medicīnas akadēmijā ienācis kā doktorants, un sācis veidot sociālo zinātņu fakultāti.
Andris Sprūds lielā mērā ir veicinājis to, ka Latvijas Medicīnas akadēmijja kļuvusi par Rīgas Stradiņā universitāti.
Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un direktors, populārākais ārpolitikas komentētājs Latvijā.

  1. gadā studentu balsojumā atzīts par Rīgas Stradiņā universitātes labāko un populārāko pedagogu.
    Cilvēks, kas Rīgas Stradiņa universitātē pārstāv universitātes daudzpusību – mediķi mācās tieslietas, ekonomiku un sociālās zinības, bet visās citās fakultātēs un kursos ienāk cilvēkmīlestība un rūpes par cilvēka veselību.
    Ļoti interesanta saruna par to – kā tapa Rīgas Stradiņa universitāte un kā tā kļuva daudzveidīga, kā studijju procesā iesaistījās vairāk un vairāk ārvalstu pedagogu, kā Latvijas topošie ārsti iemācījās domāt un studēt eiropeiski.
    Saruna par Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu