Valsts Asinsdonoru centra direktore Egita Pole
Gada cilvēks medicīnā 2017. par Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieces darba sekmīgu apvienošanu ar Austrumu slimnīcas vadīšanu. Ministre Anda Čakša, redzot Egitas Poles veiksmi un labās attiecības ar slimnīcas kolektīvu, greizsirdības un ļaunuma mākta atbrīvoja Egitu no abiem amatiem, bet par valdes priekšsēdētāju Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā iecēla autoatslēdznieku Imantu Paeglīti, kurš vēl šodien nesaprot ko un kāpēc dara
Saruna ar Egitu Poli par studijām Latvijas Medicīnas akadēmijā, īpašajā apmācības programmā, ko Linezera slimnīcā savulaik izveidoja profesors Aivars Lejnieks un profesors Viesturs Boka. No šī kursa izauga daudz profesoru un vadošo ārstu
Egita Pole bija pirmā komunikāciju speciāliste Latvijā – viņu kā ārsti piesaistīja VOAVAs direktore Ināra Bluķe, jo Egita ne tikai labi zināja medicīnu un svešvalodas, bet labi rakstīja un skaidri runāja latviešu valodā.
Ministrs Gundars Bērziņš Egitu Poli aizvilināja uz ministriju, kur viņa veica fantastiski ātru karjeras kāpumu līdz valsts sekretāres vietniecei. Būtu jau kļuvusi arī par valsts sekrtetāri, ja ne Anda Čakša ar savu iedzimto ļaunumu
Valsts Asinsdonoru centru Egita Pole drīz būs pilnībā renovējusi un izremontējusi
Kā ārsts ļoti nopietni izvērtē asins pārliešanas indikācijas
Diemžēl vismaz pagaidām mākslīgās asinis nav radītas
Īsumā par asinsdonoru centru:
Valsts asinsdonoru centra vīzija nosaka, ka centrs ir mūsdienīga un uz attīstību vērsta Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestāde, kura koordinē vienota Asins dienesta darbību valstī, tādejādi nodrošinot augstas kvalitātes asins komponentu pieejamību Latvijas ārstniecības iestādēm. Centra politika ir vērsta uz to, lai veicinātu Asins dienesta attīstību valstī, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas un pilnveidojot sadarbību ar donoriem, klientiem, ārstniecības iestādēm un sadarbības partneriem. Centra virsmērķis ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus. Bet Valsts Asinsdonoru centra mērķi ir nodrošināt asins pagatavojumus pēc ārstniecības iestāžu pieprasījuma un veicināt donoru kustību, nodrošināt sagatavoto asins komponentu kvalitāti un drošumu, ievērojot labas prakses pamatnostādnes, nodrošināt imūnhematoloģiskos izmeklējumus pacientiem un klientiem, nodrošināt ārstniecības personu apmācību transfuzioloģijas un imūnhematoloģijas jomā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, profesionālajām asociācijām un ārstiem slimnīcās, attīstīt vienota valsts asinsdienesta koncepciju, nodrošināt iestādes funkciju pilnveidi.
Saruna par mūsu Alma Mater – Rīgas Medicīnas institūtu / Rīgas Stradiņa universitāti, kas šogad atzīmē 70. gadskārtu. Un mūsu dzimtajā augstskolā Egita Pole cenšas izveidot iespējami daudz prakses vietu 6. kursa studentiem, lai tiem būtu iespēja maksimāli daudz praktizēties profesijā jau studiju gados