Saruna ar Dr.habil.med., profesoru, Valsts valodas centra direktoru Māri Baltiņu.