Saruna ar Baibu Ziemeli, Latvijas Reto slimību alianses un Latvijas Hemofilijas biedrības vadītāju, par pacientu interešu aizstāvību un reto slimību aprūpi Latvijā.