Rīgas Stradiņa universitātei aprit 70 GADU. Šoreiz saruna ar izcilo acu ārsti DACI LIETUVIETI.