Atklāta un nozīmīgiem vēstures faktiem bagāta saruna ar kādreizējo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju, Atmodas kustības līderi DAINI ĪVĀNU, par notikumiem pirms 30 gadiem un to, kādu ietekmi tie atstāja uz visu latviešu tautu.