Reinis Joksts ir onkologs un profesionāls birokrāts (labā nozīmē).

Šobrīd Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes loceklis.

Beidzis Daugavpils 1. vidusskolu, Rīgas Medicīnas institūtā studējis no 1976. līdz 1982. gadam.

Viņa nozīmīgākā skolotāja ir profesore, onkoloģe Velta Bramberga.

Dzīve aprakstāma kā karjeras kāpnes: 1982. gadā onkologs Daugavpils onkoloģijas dispanserā, pēc gada – dispansera vadītājs, 1994. gadā Daugavpils pilsētas veselības nodaļas vadītājs, 1995 gadā Daugavpils pilsētas Norēķinu kases vadītājs, 1998. gadā Latgales apvienotās slimokases direktors, 2000. gadā – veselības obligātās valsts apdrošināšanas aģentūras direktora vietnieks, 2007. gadā – Veselības ministrijas Ārstniecības departamenta vadītājs.

2011. gadā Reinis Joksts atgriezās Daugavpilī un kopš tā laika pārmaiņus vada Daugavpils Psihoneiroloģisko slimnīcu vai Daugavpils reģionālo slimnīcu.

2019. gadā pirmo reizi tika pasniegta Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas balva, kas tika izveidota, lai izteiktu atzinību izciliem RSU absolventiem, kuri aktīvi atbalstījuši savu Alma mater pēc augstskolas absolvēšanas. Pirmais šo balvu saņēma Reinis Joksts – kā Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis. Viņš balvu saņēma par to, ka aktīvi darbojies RSU izaugsmes veicināšanā, veidojot Daugavpils reģionālo slimnīcu kā Latvijā pirmo klīnisko studiju bāzi (teaching hospital).

Daugavpils Domes deputāts.

Bet saruna vairāk par Rīgas Medicīnas institūtu – Rīgas Stradiņa universitāti, par studiju gadiem un sasaisti ar savu Alma mater mūža garumā.