Jānis Vētra Latvijas Medicīnas akadēmiju/Rīgas Stradiņa universitāti kā rektors vadīja no 1992. līdz 2007. gadam, viņa vadībā augstskola kļuva par universitāti, paplašinājās, sākās ārvalstu studentu apmācība.

Pats Jānis Vētra teicami studēja Rīgas Medicīnas institūtā no 1977. līdz 1983. gadam, bet pēc tam kļuva par zinātnisko līdzstrādnieku Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskajā institūtā.

Jāņa Vētras dzīvē augstskolai bijusi milzu nozīme, bet arī augstskolas dzīvē Jānis Vētra ir bijis viens no būtiskākajiem un nozīmīgākajiem cilvēkiem.

Šī ir tikai 1. daļa sarunai ar Jāni Vētru – par studiju gadiem, par darbu Traumatoloģijas un ortopēdijas institūtā, kur viņš ātri kļuva par galvenā ārsta vietnieku un uzbūvēja slimnīcas jauno korpusuStāsts par ievērojamiem pedagogiem – Arsēniju Aukumu, Ausmu Bērziņu, Ainu Dālmani, Vladislavu Korzānu, Ilmāru Lazovski, Viktoru Kalnbērzu, Haraldu Jansonu un citiem.

Par Studentu zinātnisko biedrību, kuru Jānis Vētra vadīja studiju gados, un pētījumiem, ko veicaPar Anatomikumu, kura telpās notiek intervija, kurā šobrīd Jānis Vētra strādā par profesoruSaruna par medicīnas studijām Latvijā. Un stāsts par to kā 1992. gadā pēc tam, kad Vladislavs Korzāns bija uzrakstījis atlūgumu, Labklājības ministrs, traumatologs Teodors Eniņš tieši jauno ārstu traumatologu, vienu no Latvijas Ārstu biedrības dibinātājiem Jāni Vētru iecēla par Latvijas Medicīnas akadēmijas rektora vietas izpildītāju.

Stāsts kā Veselības departamenta direktors, traumatologs Zigmunds Kovaļčuks stādīja Jāni Vētru priekšā Medicīnas akadēmijas kolektīvam, kā Jānis Vētra kopā ar topošo prorektoru, šobrīd Valsts Valodas centra direktoru, profesoru Māri Baltiņu rakstīja uzrunu, un par to – kā kolektīvs to visu uzņēma. Brīdī, kad Traumatoloģijas un ortopēdijas institūta direktora vietnieks Jānis Vētra tika uzrunāts darbam Rīgas Medicīnas institūta vadībā, viņa tiešie priekšnieki Viktors Kalnbērzs un Haralds Jansons bija komandējumā un par faktu uzzināja pēc dažām dienām – lidostā atgriežoties no Amerikas.

Pēc šīs intervijas sekos otrā daļa – par Jāņa Vētras darbu rektora amatā, un par to, kā sapnis par universitāti izauga par Saeimas balsojumu – no Latvijas Medicīnas akadēmijas izveidot Rīgas Stradiņa universitāti.

Rīgas Medicīnas institūtam/Rīgas Stradiņa universitātei 70 gadi.