Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem par smagu traumu operācijām un aprūpi, kā arī endoprotezēšanu un vēl vairākiem šobrīd daudziem pacientiem aktuāliem jautājumiem, uz sarunu aicināju ārstu, traumatologu un ortopēdu VISAMU RAFAELU.