Par dzīves un darba audzinātājiem – par mūsu ceļa veidotājiem. Ārsts, bijis slimnīcas vadītājs, bijis veiksmīgs Rīgas mērs, arī pasniedzējs medicīnas skolā – Jānis Birks!