Veselības organizators – leģenda – Valdis Nagobads, Atmodas gados Veselības aizsardzības ministra vietnieks, šajā laikā Rīgas Medicīnas institūts pārtapa par Latvijas Medicīnas akadēmiju. Beidzis māsu skolu, strādājis par epidemiologu.

Rīgas Medicīnas institūtā mācījies sešdesmitajos gados, bijis komjaunatnes sekretārs, teicamnieks, kļuvis par ķirurgu, kā savu izcilāko skolotāju nosauc docentu Anatoliju Ņikitinu. Nonācis Itālijā, centies atvest no turienes Soldžeņicina grāmatu, izkratīts un pratināts jau Šeremetjevas lidostā, atgriežoties no Itālijas, pēc tam karjeras izaugsmes krīze.

Lielāko darba dzīves daļu strādājis par ķirurgu Sarkanā krusta Rīgas 4. slimnīcā un vienlaikus dažādos vadošos Rīgas pilsētas Veselības nodaļas un slimokases amatos.

Pēc tam, kad Sarkanais krusts bija gandrīz sabrucis, ēkas ieķīlātas, īpašums izvazāts, uzņēmās Sarkanā krusta vadību un lika pamatus pašreizējam Sarkanajam krustam – vadošajai sociālās palīdzības nevalstiskajai struktūrai Latvijā. Uzņēmās vadīt Paraolimpisko komiteju un izveidoja to par nozīmīgu organizāciju, kas šodien ir Latvijas lepnums.

Vienmēr ass, taču korekts savā viedoklī, allaž draudzīgs un izpalīdzīgs.

Saruna veltīta Rīgas Medicīnas institūta/Rīgas Stradiņa universitātes 70. gadskārtai.