Kuldīgas slimnīcā Ināra Rozentāle strādā jau piecdesmito darba gadu, šeit viņa ieradusies pēc Rīgas Medicīnas institūta beigšanas un kopš tā laika Kuldīgas slimnīca ir viņas vienīgā darba vieta.

Vairums no šiem darba gadiem pagājis ķirurģijas nodaļas vadītājas postenī.

Saruna ar Ināru Rozentāli ir stāsts par izcilu, medicīnai veltītu mūžu, kas šobrīd kā darbagaitas turpinās, endoskopijas veicot. Manuprāt, Ināra Rozentāle ir Kurzemes medicīnas leģenda.

Bērnība Jaunlutriņos, mātes vadītajā ambulancē, kur dzīvokļa durvis atradās blakus ambulances durvīm, kur māte sniedza palīdzību pacientiem dienu un nakti, kur medicīnu nācās iemīlēt tā, ka nebija šaubu par dzīves ceļa izvēli.

Vidusskolas gadi Saldū. Studijas tālajos sešdesmitajos gados pie izciliem latviešu profesoriem Rīgas Medicīnas institūtā.

Studiju gadi, paraleli strādājot par medicīnas māsu 1. slimnīcas neiroloģijas nodaļā pie profesores Ģertrūdes Eniņas.

Visdažādākie kursi un specializācijas, dežūras slimnīcā gan kā ķirurģei, gan kā traumatoloģei.

Dibinoties Latvijas Ārstu biedrībai, uzreiz iestājusies šajā organizācijā, pārstāvējusi tajā sākotnēji Kuldīgu, kā arī visu Kurzemi.

Kuldīgas slimnīca līdz 2003. gadam atradās brūkošā vecajā pasta ēkā, bet operāciju zāle – vecajā adatu fabrikā –, līdz uzcelta jaunā Kuldīgas slimnīca.

Ja jaunajā slimnīcā ir izcila loģistika, ja jaunā slimnīca ir ērta ne tikai pacientam, bet arī ārstiem un personālam, tad tur ir arī liels Ināras Rozentāles nopelns.

Saruna ar Ināru Rozentāli ir stāsts par izcilu latviešu ārsti, viņas gaitām medicīnā un Dzimtenes mīlestību.

Par to, kas intervijā nav teikts ne vārds – Rozentālu uzvārds tiešām nāk no gleznotāja Jaņa Rozentāla.