Par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izveidošanu un to, kā 15 gadu laikā mainījusies veselības aprūpe un Eiropas Savienības valstu rīcība pandēmiju gadījumos.