Par 1920. gadā pieņemtās Latvijas Satversmes nozīmīgumu. Par Latvijas Neatkarības deklarācijas parakstīšanu pirms 30 gadiem un tā atspoguļojumu vēstures liecībās.