Ingrīda Gardovska ir viena no prominentākajām Latvijas otorinolaringoloģēm. Liepājniece dzimusi, liepājniece vēl šobaltdien, strādā VCA Liepājas veselības centrā.

VCA poliklīnikā Liepājā darbojas viena no modernākajām ausu, kakla un deguna izmeklēšanas un diagnostikas aparatūrām Latvijā. Kabinetu iekārtojusi pati Dace Gardovska kopā ar dakteri Ādolfu Svolaku. Liepājas VCA veselības centrs ir izcila vieta LOR operācijām.

Vēlējusies kļūt par ķirurģi (par tādu kļuva viņas brālis, profesors Jānis Gardovskis), bet atrada savu vietu šaurākā ķirurģijas nozarē.

Savulaik pēc Rīgas Medicīnas institūta beigšanas aizsūtīta strādāt uz Priekuli par acu ārsti, ātri sapratusi, ka viņai ausu, kakla un deguna operācijas šķiet tuvākas un interesantākas.

Aizbraukusi mācīties pie profesora Ernesta Gaudiņa un docenta Vladislava Miglāna. Tie arī viņas nozīmīgākie skolotāji, kas gan operējuši ļoti atšķirīgi, gan arī – kuru sniegtās zināšanas bijušas atšķirīgas.

Saruna ar Ingrīdu Gardovsku par studiju gadiem Rīgā, par darbu Liepājā, par to – kā savulaik aizgājusi no Liepājas slimnīcas un veidojusi Metalurga poliklīnikā jaunu, modernu LOR kabinetu.

Saruna par skolotājiem– Gaudiņu, Akeru, Sokolovu, Miglānu, Kačanovu un citiem izciliem ausu, kakla. deguna speciālistiem.

Saruna par Ingrīdas Gardovskas kolēģiem un skolniekiem, kā arī par to, kapēc Liepāja ir izcila vieta jauna ķirurga izaugsmei.