Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks ir patologs, tiesu medicīnas eksperts. Vēl joprojām mācās un pilnveidojas, ļoti daudz strādā ar onkoloģisko pacientu biopsiju materiālu.

Liepājas slimnīca regulāri tiek atzīta par Latvijas gada slimnīcu, Edvīns Striks kautrīgi uzstādījis mērķi, ka Liepājas slimnīcai būtu jākļūst par Labāko slimnīcu ārpus Rīgas.

Saruna ar Edvīnu Striku par studijām, Rīgas Medicīnas institūtā, par sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti studentu un rezidentu apmācībā, par to, ka Rīgas Stradiņa universitāte šobrīd ir iegādājusies daļu Liepājas reģionālās slimnīcas kapitāldaļu.

Edvīns Striks sešus gadus, mācoties Rīgas Medicīnas institūtā, bija savas augsskolas basketbola komandas līderis un kapteinis, bet pēc studiju beigšanas, atgriezies dzimtajā Liepājā, līdz 35 gadiem bija Liepājas basketbola komandas kapteinis, spēlējot Latvijas čempionāta augstākajā līgā un pat dažādos Eiropas mēroga mačos. Paraleli strādādams slimnīcā un kļūdams sākotnēji par slimnīcas valdes locekli, bet vēlāk– slimnīcas vadītāju.

Arī Liepājas slimnīcas vadību viņš uzskata par komandas darbu.

Profesionāļu vidū tiek uzskatīts par vienu no profesionālākajiem veselības aprūpes organizatoriem Latvijā.

Sarunas interesantākā daļa tomēr ir par Rīgas Medicīnas institūta sporta dzīvi, PSRS medicīnas augstskolu sacensībām, komandas treneri Dudi, Sporta katedras docentiem Šnē, Bangu, Konrādu un citiem, bet īpaši par ikgadējām sporta nometnēm Taurenē.

Ja man tagad būtu jābeidz augstskola, es rezidentūrā noteikti vēlētos mācīties Liepājā.