Profesors Rafails Rozentāls vairāk nekā 40 gadus vadīja Latvijas transplantoloģijas dienestu, viņa vadībā tika veiktas pirmās nieru transplantācijas Latvijā, viņā vadībā tika uzsākta imūnsupresijas terapija.

Profesora tēvs Latvijas brīvvalsts laikā bija ietekmīgs advokāts, tādēļ ģimeni izsūtīja 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju.

Rafails Rozentāls 1954. gadā iestājās Krasnojarskas Medicīnas institūtā, bet 1956. gadā tēvs tika reabilitāts, un ģimene varēja pārcelties uz Rīgu.

Kopš 1956. gada Rafails Rozentāls studēja Rīgas Medicīnas institūtā, kā students asistēja 1. slimnīcas dežūrķirurgiem Viktoram Kalnbērzam un Jānim Volkolākovam Pēc institūta beigšanas strādāja par ķirurgu Dagdā, atgriezās Rīgā profesora Ezerieša klīnikā un sāka nodoties zinātnei un ķirurģijai Stāsts par dialīzes un transplantācijas nodaļas būvi, kas Padomju laikā saucās slimnīcas remonts.

Par nieru transplantācijas centru, kas savulaik bija viens no labākajiem Eiropā Par grāmatām, zinātni, operācijām, kolēģiem, draugiem.

Par to kā Anda Čakša sagrāva kārtību un transplantoloģijas dienestu, un pateicoties viņai Latvijā pilnvērtīgi nenotiek aknu transplantācija, un arī nieru transplantologiem neklājas viegli Par Rīgas Medicīnas institūta/Rīgas Stradiņa universitātes 70 gadiem.