Rēzeknes ārsts Jānis Jukna bijis gan Rēzeknes mērs, Rēzeknes vicemērs, Rēzeknes slimnīcas vadītājs, ķirurģijas nodaļas vadītājs un vienkārši – labs ķirurgs
Rēzeknē audzis un skolā gājis, Rēzeknē pēc studijām atgriezies.
Studējis Rīgas Medicīnas institūtā no 1987. līdz 1983. gadam.
Aizrāvies ar zinātni, bet arī daudz dežūrējis un asistējis operācijās lai kļūtu par ķirurgu
Apveltīts ar harizmu un lemtspēju.
Ķirurģiju mīl. Pat, būdams Rēzeknes mērs, reizi nedēļā otrdienās atbrīvoja sev laiku operācijām, bet nedēļas nogalē dežūrēja
Saruna ar Jāni Juknu par studiju gadiem Rīgas Medicīnas institūtā, par profesūru un docētājiem, par dižiem ķirurgiem, no kuriem bijusi iespēja mācīties.
Par kursa biedriem un draugiem, ar kuriem kopā institūtā bija iespējams augt par labiem ārstiem