Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūta direktore un Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras profesore Gunta Lazdāne ilgus gadus strādājusi Pasaules Veselības organizācijā un bijusi viens no augstākajiem šīs organizācijas ierēdņiem – Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālajā birojā vadījjusi seksuālās un reproduktīvās veselības programmu, vienkāršoti– atbildējusi par sievietes veselību Eiropā.

Gunta Lazdāne regulāri vērtējusi seksuālās un reproduktīvās veselības, t.sk., mātes un jaundzimušā veselības stāvokli 53 Eiropas reģiona dalībvalstīs, un informējusi par to šo valstu veselības ministrijas, politikas veidotājus, zinātniekus, kā arī veselības aprūpes sniedzējus pasaulē un Eiropā.

Koordinējusi dažādas pasaules organizācijas, t.sk., ANO apakšvienības par mātes un bērna veselības aizsardzību.

Gunta Lazdāne kopš 2017. gada atgriezusies Latvijā, uz Rīgas Stradiņa universitātes bāzes izveidojusi Sabiedrības veselības institūtu, šobrīd pēta Latvijas veselības aprūpi, sabiedrības veselību, sociālo determinanci, bet lekcijas par sieviešu slimībām un sievietes veselību lasa gan RSU stiudentiem, gan rezidentiem un doktorantiem.

Saruna gan ir par tālajiem studiju gadiem pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados (mācījusies vienā grupā ar Ivaru Krastiņu un Valdi Zatleru). Par izvēli – mācīties ginekoloģiju un dzemdniecību. Par izcilām latviešu ginekoloģēm, toreizējām dzemdniecības un ginekoloģijas docētājām – Iru Smilškalni, Anitu Andrejevu, Svetlanu Andrejevu u.c..

Saruna par Rīgas Medicīnas institūta studentu dzīvi, par rektoru, par dažadu medicīnas jomu līderiem.

Stāsts par to kā rektors Korzāns Guntu Lazdāni iecēla par Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāju, un kāda bija šai rīcībai pretdarbība.

Stāsts ir arī par to, kas sarunā palika „aiz kadra”– par „Papardes ziedu” un Latvijas sieviešu reproduktīvo veselību.