Jāņa Baltkāja un Vladimira Fatejeva grāmata par zāļu mijiedarbību “Взаимодействие лекарственных веществ” 1991. gadā tika izdota 200000 eksemplāros (tas bija grāmatas 3. papildinātais izdevums). Šī grāmata ir pirmā mācību grāmata bijušajā PSRS par zāļu mijiedarbību.

Profesoram Jānim Baltkājam šobrīd ir 85, viņš raksta dzeju, memuārus un piezīmes par farmakoloģiju, lepojas ar savas dzimtas ārstiem – meitu, mazdēlu un mazdēla sievu.

1960. gadā Jānis Baltkājs kā teicamnieks pabeidza Rīgas Medicīnas institūtu, sāka strādāt Ilūkstē par rajona galvenā ārsta vietnieku, taču profesors Makša Beļinkija aicināts, atgriezās Rīgā 1962. gadā, trijos gados aspirantūrā izstrādāja zinātnisko darbu, kļuva par Farmakoloģijas katedras docentu un Ārstniecības fakultātes ilggadēju dekānu.

Farmakoloģijas katedra bija visu Rīgas Medicīnas institūta studentu bieds trešajā kursā – ja mazajā kontroldarbā no 10 receptēm vienu uzrakstīji nepareizi, bija jānāk nodarbību atstrādāt vakarā. Studentu vidū šo atstrādi sauca par Farmakoloģijas pulciņu. Toties vēl joprojām mani laikabiedri jebkurā dienas vai nakts laikā var uzrakstīt recepti pareizā latīņu valodā.

Akadēmiska saruna ar profesoru Jāni Baltkāju par 6 studiju un 50 darba gadiem Rīgas Medicīnas institūtā/Rīgas Stradiņa universitātē. Stāsts par leģendārām personībām – Maksi Beļinkiju, Modri Melzobu, Jāni Šusteru un citiem. ]

Saruna, pieminot profesora dzīvesbiedri, izcilo latviešu onkoloģi Sarmīti Baltkāju