Arodslimību skaits pieaug, un iespējams tālab, ka tās tiek labāk diagnosticētas – saruna ar RSU Aroda un vides medicīnas katedras vadītāju profesori Maiju Eglīti.

Darba vidē problēmu mazāk nepaliek, kaut tās ir ļoti mainījušās, rūpnīcu piesmakušās telpas, ķīmiju un konvejierus nomainījis sēdošs dzīvesveids pie datora (kā arī cita veida cita ķīmija gaisā, ūdenī un darba vidē).

Kopš 1980. gada Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centru vada profesore Maija Eglīte.

Rīgas Medicīnas institūtu teicami beidza 1964. gadā un vienlaikus ar institūta beigšanas eksāmeniem Maskavā kārtoja aspirantūras iestājeksāmenus.

Pēc trim gadiem no Maskavas atgriezās ne tikai ar medicīnas zinātņu kandidātes grādu par pētījumiem higiēnā, bet vienlaikus pabeigtiem arodslimību kursiem un arodslimības ārsta specialitāti.

Rīgas Medicīnas institūtā/ Latvijas Medicīnas akadēmijā/ Rīgas Stradiņa universitātē katedru vada jau 44 gadus, bet kopš 1990. gada tā ir Aroda un vides medicīnas katedra.

Habilitēta medicīnas doktora grādu 1987. gadā aizstāvēja par putnkopju alerģiskām slimībām Starptautiski ietekmīgu arodslimību zinātnisko žurnālu redkolēģijā darbojas gan Maskavā, gan Londonā.

Rīgas Medicīnas institūtam/Rīgas Stradiņa universitātei 70 gadi.