Latvijā šogad noslīkuši jau vairāk nekā 50 cilvēku. Kas ir jādara valstij, Latvijas iedzīvotājiem, skolām un ikvienai ģimenei, lai veicinātu gan bērnu, gan pieaugušo peldētprasmi un tādējādi prastu pasargāt savas un glābt savu līdzcilvēku dzīvības.